Σάββατο, 17 Μαρτίου 2018

Έννοιες μεγάλο, μεσαίο, μικρό

Ομαδοποιούμε τα αντικείμενα που χρησιμοποίησε η Χρυσομαλλούσα (πιάτα, καρέκλες, κρεβάτια) με βάση το μέγεθος.
Τέλος ζωγραφίζουμε τις τρεις αρκούδες, κάθε μία σε διαφορερικό μέγεθος.

 

Παρασκευή, 16 Μαρτίου 2018

Οι ήρωες της ιστορίας

Περιγράφουμε τους ήρωες της ιστορίας χρησιμοποιώντας τις λέξεις ''είναι'', ''έχει'', ''μπορεί''.
 

Ας παίξουμε το παραμύθι

Κατασκευάζουμε καπέλα σχετικά με την ιστορία και την δραματοποιούμε.
 

Αναδιήγηση της ιστορίας

Τα παιδιά αναδιηγούνται την ιστορία, χρησιμοποιώντας τις λέξεις ''αρχή'', ''ύστερα'', ''μετά'' και ''τέλος''.

 

Η συνταγή του παραμυθιού

Αναδιηγούμαστε την ιστορία, καταγράφοντας τη συνταγή του παραμυθιού.
 

Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2018

Η Χρυσομαλλούσα και οι τρεις αρκούδες

Διαβάζουμε το παραμύθι και αναδιηγούμαστε την ιστορία τοποθετώντας τις εικόνες στη σωστή χρονική σειρά.
Τέλος ζωγραφίζουμε το παραμύθι.
 

Τετάρτη, 7 Μαρτίου 2018

Κατάσταση προβληματισμού

Δύο λαγουδάκια ψάχνουν για φαγητό μια κρύα μέρα του Χειμώνα. Πόσα αυτιά έχουν και τα δύο μαζί;

Αρχικά αριθμούμε τα αυτιά των δύο λαγών και τοποθετούμε τους αριθμούς στη σωστή αριθμητική σειρά.
Τέλος αποτυπώνουμε τη λύση του προβληματισμού στο χαρτί.