Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Τα τρία γουρουνάκια

Περιγράφουμε τα τρία γουρουνάκια χρησιμοποιώντας τις λέξεις ''είναι'', ''έχει'' και ''μπορεί''.
 

Δραματοποίηση του παραμυθιού

Κατασκευάζουμε μάσκα γουρουνάκι και δραματοποιούμε το παραμύθι.
 

Τα τρία γουρουνάκια

αναδιήγηση της ιστορίας

Καταγράφουμε τη συνταγή του παραμυθιού (τίτλος, χαρακτήρες, τόπο, χρόνο, πρόβλημα και λύση).
 Στη συνέχεια τοποθετούμε τις εικόνες στη σωστή χρονική σειρά και αναδιηγούμαστε την ιστορία.
Τέλος κατασκευάζουμε γουρουνάκι με τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.
https://teachwithme.com/images/3_little_pigs_story_wheel.jpg
 

Πρωτομαγιάτικο στεφάνι

 


Πασχαλινά λαγουδάκια

Το γράμμα Λ,λ

Αρχικά διαβάζουμε το γλωσσοδέτη του Λ,λ και στη συνέχεια παρακολουθούμε το βίντεο του Λ,λ από τη σειρά '''Ενα γράμμα μια ιστορία''.
Έπειτα ζωγραφίζουμε ένα λαγό με την τεχνική του στένσιλ και γράφουμε τη λέξη ''λαγός'' όπως μπορούμε.